×
Proiecte pe fonduri structurale
Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Implementare Platformă Integrată pentru Servicii Electronice și Achiziție Echipamente
 
>>> Rezultatele proiectului
 

Documente și informații financiare

Primăria Ceatalchioi, județul Tulcea - buget, dare de seamă, proiect de buget, plăţi restante, indicatori financiari, plan achiziţii