×
Proiecte pe fonduri structurale
Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Implementare Platformă Integrată pentru Servicii Electronice și Achiziție Echipamente
 
>>> Rezultatele proiectului
 

Harta site-ului
www.comunaceatalchioi.ro

Organizare
Primăria comunei Ceatalchioi, judeţul Tulcea - consilierii şi conducerea instituţiei, aparatul de specialitate al primarului, servicii publice şi organigrame
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Conducere
Primăria comunei Ceatalchioi, judeţul Tulcea - conducere
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Primarul comunei Ceatalchioi, judeţul Tulcea
CERNEGĂ TUDOR
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Viceprimarul comunei Ceatalchioi, judeţul Tulcea
MALADOI GEORGE
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Secretarul general al comunei Ceatalchioi
BIBICĂ FLORENTIN
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Consiliul Local
Consiliul Local Ceatalchioi, judeţul Tulcea
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Componenţă
Componenţa consiliului local Ceatalchioi, judeţul Tulcea
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Atribuţii
Atribuţiile consilierilor locali
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Comisii de specialitate
Comisiile de specialitate din cadrul consiliului local Ceatalchioi, judeţul Tulcea
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Rapoarte de activitate
Rapoarte de activitate
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Aparatul de specialitate
Aparatul de specialitate al primarului
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Servicii
Servicii publice
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Funcţionari
Angajații din aparatul de specialitate al primarului
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Situaţii de urgenţă
112 este numărul unic pentru apeluri de urgență, disponibil în toată țara, ce poate fi apelat din toate rețelele publice de telefonie
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Transparenţa decizională
Anuţuri şedinţe publice, proiecte în dezbatere publică, proceduri prevăzute de Legea 52/2003
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Proiecte în dezbatere
Proiecte aflate momentan în dezbatere publică
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Anunţuri şedinţe publice
Data următoarei şedinţe publice
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Informaţii publice
Acces liber şi neîngrădit la informaţiile de interes public - Primăria comunei Ceatalchioi, judeţul Tulcea
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Despre Ceatalchioi, judeţul Tulcea
Informaţii generale despre localitatea Ceatalchioi, judeţul Tulcea
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Galerie foto/video
Galerie foto/video
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Cultură
Evenimente culturale în comuna Ceatalchioi, judeţul Tulcea
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Istoric
Relatări istorice din comuna Ceatalchioi, judeţul Tulcea
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Turism
Atracţii turistice din comuna Ceatalchioi, judeţul Tulcea
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Economie locală
Date economice din comunitatea locală
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Documente de interes public
Informaţii care privesc activitatea autorităţii publice UAT COMUNA CEATALCHIOI, judeţul Tulcea
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Rapoarte
Rapoarte anuale privind implemetarea legilor 52/2003 (transparenţa decizională în administraţia publică), 544/2001 (liberul acces la informaţiile de interes public), 153/2017 (salarizarea personalului plătit din fonduri publice)
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Declaraţii de avere/interese
Declaraţii de avere/interese
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
CV-uri
Curriculum-Vitae
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Protecţia datelor personale
Noţiunea de date personale din perspectiva GDPR cuprinde inclusiv informaţiile anonimizate, criptate sau pseudonimizate care pot fi ulterior folosite pentru identificarea unei persoane
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Documente emise
Lista documentelor produse şi/sau gestionate de UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA CEATALCHIOI, judeţul Tulcea
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Solicitare informaţii
Solicitare informaţii conform Legii 544/2001
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Formulare, documente necesare
Liste formulare şi documente necesare structurate pe comparimente de specialitate
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Taxe şi impozite locale
Taxe şi impozite locale stabilite de UAT COMUNA CEATALCHIOI, judeţul Tulcea
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Responsabili
Funţionari şi responsabilităţi stabilite prin dispoziţii ale primarului sau fişa postului
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Cadru legislativ
Legislaţie în domeniul de activitate a UAT COMUNA CEATALCHIOI, judeţul Tulcea
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Regulamente, proceduri
Regulamente, coduri, proceduri din organizarea UAT COMUNA CEATALCHIOI, judeţul Tulcea
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Strategia de dezvoltare
Primăria comunei Ceatalchioi, judeţul Tulcea - Strategia locală de dezvoltare
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Proiecte implementate
Proiecte implementate sau în curs de implementare cu sau fără finanţare nerambursabilă
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Anticorupţie
Strategia naţională anticorupţie
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Protecţia mediului
Informaţii, avertizări, impuneri şi recomandări privind protecţia mediului
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Media
Diverse aticole referitoare la localitatea Ceatalchioi, judeţul Tulcea sau de interes general
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Link-uri utile
Link-uri utile pentru cetăţenii din comunitatea Ceatalchioi
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Anunţuri
Anunţuri şi comunicate de presă emise de Primăria comunei Ceatalchioi structurate pe tipuri de activităţi
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Toate anunţurile de actualitate
Primăria comunei Ceatalchioi - panou de afişaj
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Carieră (concursuri angajări)
Organizare concursuri angajări sau avansări în grad
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Vânzări, licitaţii
Anuţuri licitaţii, vânzări, închirieri
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Vânzări terenuri
Vânzări terenuri extravilane în baza Legii 18
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Urbanism, cadastru
Planuri urbanistice şi anunţuri cadastrale
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Comunicate proiecte
Anunţuri şi comunicate legate de proiecte implementate de Primăria comunei Ceatalchioi
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Dezbateri publice
Anunţuri proiecte cu caracter normativ şi dezbateri publice organizate de Primăria comunei Ceatalchioi
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Achiziţii publice
Primăria comunei Ceatalchioi - anunţuri şi invitaţii de participare la achiziţii publice
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Evenimente
Anunţuri diverse, evenimente recente
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Datornici
Liste comunicări prin publicitate datorii persoane fizice şi juridice la Primăria comunei Ceatalchioi
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Publicaţii de căsătorie
Publicaţii de căsătorie
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Contact
Coordonate şi proceduri de comunicare cu Primăria comunei Ceatalchioi
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Monitorul oficial local
Proiectele de hotărâri, Dispozițiile primarului, Hotărârile adoptate de consiliul local, registre administrative
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Statutul unității administrativ-teritoriale
Statutul comunei Ceatalchioi, județul Tulcea

ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Regulamentele privind procedurile administrative
Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, precum și Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții ale autorității 

ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Hotărârile autorității deliberative
Actele administrative adoptate de consiliul local Ceatalchioi, atât cele cu caracter normativ, cât și cele cu caracter individual; aici se publică Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, precum și Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Dispozițiile autorității executive
Actele administrative emise de primarul comunei Ceatalchioi

ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Documente și informații financiare
Primăria Ceatalchioi, județul Tulcea - buget, dare de seamă, proiect de buget, plăţi restante, indicatori financiari, plan achiziţii

ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Alte documente
Documente a căror aducere la cunoștință publică se apreciază de către primăria Ceatalchioi ca fiind oportună și necesară

ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Servicii online
Servicii online
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
___________________________
Termenii și condițiile de acces la site-ul www.comunaceatalchioi.ro
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Protecția datelor cu caracter personal
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Modul de utilizare cookie
ultima actualizare în data de 17-04-2023
 
Cautare în site
ultima actualizare în data de 17-04-2023